Khách Sạn The Centre Point

Giảm 15%

Khách Sạn The Centre Point Khách Sạn The Centre Point Khách Sạn The Centre Point Khách Sạn The Centre Point
Giá từ 1.900.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Radisson Brunei

Giảm 15%

Khách Sạn Radisson Brunei Khách Sạn Radisson Brunei Khách Sạn Radisson Brunei Khách Sạn Radisson Brunei
Giá từ 2.500.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn The Rizqun International

Giảm 15%

Khách Sạn The Rizqun International Khách Sạn The Rizqun International Khách Sạn The Rizqun International Khách Sạn The Rizqun International Khách Sạn The Rizqun International
Giá từ 2.600.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn The Empire & Country Club

Giảm 15%

Khách sạn The Empire & Country Club Khách sạn The Empire & Country Club Khách sạn The Empire & Country Club Khách sạn The Empire & Country Club Khách sạn The Empire & Country Club
Giá từ 4.000.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn The Brunei

Giảm 15%

Khách Sạn The Brunei Khách Sạn The Brunei Khách Sạn The Brunei
Giá từ 2.200.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC