Khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra Campuchia

Giảm 25%

Khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra Campuchia Khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra Campuchia Khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra Campuchia Khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra Campuchia Khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra Campuchia
Giá từ 4.304.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn The Frangipani Living Arts Hotel & Spa Campuchia

Giảm 30%

Khách sạn The Frangipani Living Arts Hotel & Spa Campuchia Khách sạn The Frangipani Living Arts Hotel & Spa Campuchia Khách sạn The Frangipani Living Arts Hotel & Spa Campuchia Khách sạn The Frangipani Living Arts Hotel & Spa Campuchia
Giá từ 768.000 VND
bữa sáng miễn phí + wifi + nhiều tiện ich khác
Khách sạn The Kabiki Campuchia

Giảm 30%

Khách sạn The Kabiki Campuchia Khách sạn The Kabiki Campuchia Khách sạn The Kabiki Campuchia Khách sạn The Kabiki Campuchia
Giá từ 1.173.000 VND
bữa sáng miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Grand Waterfront Hotel Campuchia

Giảm 30%

Khách sạn Grand Waterfront Hotel Campuchia Khách sạn Grand Waterfront Hotel Campuchia Khách sạn Grand Waterfront Hotel Campuchia
Giá từ 747.000 VND
bữa sáng miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn King Grand Boutique Hotel Campuchia

Giảm 30%

Khách sạn King Grand Boutique Hotel Campuchia Khách sạn King Grand Boutique Hotel Campuchia Khách sạn King Grand Boutique Hotel Campuchia
Giá từ 902.000 VND
bữa sáng miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC