Khách sạn Regent Taipei Đài Loan

Giảm 25%

Khách sạn Regent Taipei Đài Loan Khách sạn Regent Taipei Đài Loan Khách sạn Regent Taipei Đài Loan Khách sạn Regent Taipei Đài Loan Khách sạn Regent Taipei Đài Loan
Giá từ 6.050.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Astar Hotel Đài Loan

Giảm 30%

Khách sạn Astar Hotel Đài Loan Khách sạn Astar Hotel Đài Loan Khách sạn Astar Hotel Đài Loan Khách sạn Astar Hotel Đài Loan
Giá từ 1.700.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn In House Hotel Đài Loan

Giảm 30%

Khách sạn In House Hotel Đài Loan Khách sạn In House Hotel Đài Loan Khách sạn In House Hotel Đài Loan Khách sạn In House Hotel Đài Loan
Giá từ 2.220.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Lion Hotel Đài Loan

Giảm 30%

Khách sạn Lion Hotel Đài Loan Khách sạn Lion Hotel Đài Loan Khách sạn Lion Hotel Đài Loan
Giá từ 1.380.000 VND
bữa sáng miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Forever Inn Đài Loan

Giảm 25%

Khách sạn Forever Inn Đài Loan Khách sạn Forever Inn Đài Loan Khách sạn Forever Inn Đài Loan
Giá từ 1.370.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC