Khách sạn InterContinental Grand Stanford Hồng Kông

Giảm 18%

Khách sạn InterContinental Grand Stanford Hồng Kông Khách sạn InterContinental Grand Stanford Hồng Kông Khách sạn InterContinental Grand Stanford Hồng Kông Khách sạn InterContinental Grand Stanford Hồng Kông Khách sạn InterContinental Grand Stanford Hồng Kông
Giá từ 4.486.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn The Mira Hồng Kông

Giảm 23%

Khách sạn The Mira Hồng Kông Khách sạn The Mira Hồng Kông Khách sạn The Mira Hồng Kông Khách sạn The Mira Hồng Kông Khách sạn The Mira Hồng Kông
Giá từ 4.455.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn JW Marriott Hồng Kông

Giảm 32%

Khách sạn JW Marriott Hồng Kông Khách sạn JW Marriott Hồng Kông Khách sạn JW Marriott Hồng Kông Khách sạn JW Marriott Hồng Kông Khách sạn JW Marriott Hồng Kông
Giá từ 7.364.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Hayatt Regency HK Shatin Hồng Kông

Giảm 30%

Khách sạn Hayatt Regency HK Shatin Hồng Kông Khách sạn Hayatt Regency HK Shatin Hồng Kông Khách sạn Hayatt Regency HK Shatin Hồng Kông Khách sạn Hayatt Regency HK Shatin Hồng Kông Khách sạn Hayatt Regency HK Shatin Hồng Kông
Giá từ 4.400.000 VND
nước uống, trà, cà phê trong phòng + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Cosmo Hotel Hồng Kông

Giảm 25%

Khách sạn Cosmo Hotel Hồng Kông Khách sạn Cosmo Hotel Hồng Kông Khách sạn Cosmo Hotel Hồng Kông Khách sạn Cosmo Hotel Hồng Kông
Giá từ 3.000.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn The City View Hồng Kông

Giảm 30%

Khách sạn The City View Hồng Kông Khách sạn The City View Hồng Kông Khách sạn The City View Hồng Kông Khách sạn The City View Hồng Kông
Giá từ 2.750.000 VND
nước uống, trà, cà phê trong phòng + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Harbour Hồng Kông

Giảm 30%

Khách sạn Harbour Hồng Kông Khách sạn Harbour Hồng Kông Khách sạn Harbour Hồng Kông
Giá từ 1.820.000 VND
Nước uống, trà, cà phê trong phòng + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Best Western Hồng Kông

Giảm 25%

Khách sạn Best Western Hồng Kông Khách sạn Best Western Hồng Kông Khách sạn Best Western Hồng Kông
Giá từ 1.706.000 VND
Nước uống trong phòng + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC