Khách Sạn Mercure Vientiane

Giảm 20%

Khách Sạn Mercure Vientiane Khách Sạn Mercure Vientiane Khách Sạn Mercure Vientiane Khách Sạn Mercure Vientiane
Giá từ 1.690.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Dhavara Boutique

Giảm 20%

Khách Sạn Dhavara Boutique Khách Sạn Dhavara Boutique Khách Sạn Dhavara Boutique Khách Sạn Dhavara Boutique
Giá từ 2.792.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Rashmi

Giảm 15%

Khách Sạn Rashmi's Plaza Vientiane Khách Sạn Rashmi's Plaza Vientiane Khách Sạn Rashmi's Plaza Vientiane Khách Sạn Rashmi's Plaza Vientiane
Giá từ 1.549.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Salana Boutique

Giảm 20%

Khách Sạn Salana Boutique Khách Sạn Salana Boutique Khách Sạn Salana Boutique Khách Sạn Salana Boutique
Giá từ 1.900.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Don Chan Palace Hotel & Convention

Giảm 25%

Khách Sạn Don Chan Palace Hotel & Convention Khách Sạn Don Chan Palace Hotel & Convention Khách Sạn Don Chan Palace Hotel & Convention Khách Sạn Don Chan Palace Hotel & Convention Khách Sạn Don Chan Palace Hotel & Convention
Giá từ 2.300.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Lao Plaza

Giảm 15%

Khách Sạn Lao Plaza Khách Sạn Lao Plaza Khách Sạn Lao Plaza Khách Sạn Lao Plaza Khách Sạn Lao Plaza
Giá từ 3.000.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC