KHÁCH SẠN ĐANG CÓ GIÁ TỐT TẠI MỸ
Khách sạn Wellington Mỹ

Giảm 16%

Khách sạn Wellington Mỹ Khách sạn Wellington Mỹ Khách sạn Wellington Mỹ
Giá từ 10.500.000 VND
Khách sạn Wellington Mỹ 3* Truyền hình vệ tinh + wifi (có phụ phí)...
Khách sạn Pod 39 Mỹ

Giảm 24%

Khách sạn Pod 39 Mỹ Khách sạn Pod 39 Mỹ Khách sạn Pod 39 Mỹ
Giá từ 7.010.000 VND
Khách sạn Pod 39 Mỹ 3* + wifi + dịch vụ truyền hình. giải trí...
Khách sạn Salisbury Mỹ

Giảm 17%

Khách sạn Salisbury Mỹ Khách sạn Salisbury Mỹ Khách sạn Salisbury Mỹ
Giá từ 7.150.000 VND
Khách sạn Salisbury Mỹ 3* + truyền hình + dịch vụ thể thao, giải trí...
Khách sạn Pod 51 New York Mỹ

Giảm 13%

Khách sạn Pod 51 New York Mỹ Khách sạn Pod 51 New York Mỹ Khách sạn Pod 51 New York Mỹ
Giá từ 4.920.000 VND
Khách sạn Pod 51 Mỹ 3*+ wifi + truyền hình + dịch vụ thể thao
Khách sạn Row NYC Mỹ

Giảm 14%

Khách sạn Row NYC Mỹ Khách sạn Row NYC Mỹ Khách sạn Row NYC Mỹ Khách sạn Row NYC Mỹ
Giá từ 6.860.000 VND
Khách sạn Row NYC Mỹ 4* + Dịch vụ truyền hình + dịch vụ giải trí...
Khách sạn Warwick New York Mỹ

Giảm 17%

Khách sạn Warwick New York Mỹ Khách sạn Warwick New York Mỹ Khách sạn Warwick New York Mỹ Khách sạn Warwick New York Mỹ
Giá từ 10.350.000 VND
Khách sạn Warwick New York Mỹ 4* + truyền hình + dịch vụ thể thao
Khách sạn The Lucerne Mỹ

Giảm 14%

Khách sạn The Lucerne Mỹ Khách sạn The Lucerne Mỹ Khách sạn The Lucerne Mỹ Khách sạn The Lucerne Mỹ
Giá từ 7.950.000 VND
Khách sạn The Lucerne Mỹ 4* + wifi + dịch vụ truyền hình + thể thao...
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC