Khách sạn Wing International Premium Tokyo Yotsuya

Giảm 22%

Khách sạn Wing International Premium Tokyo Yotsuya Khách sạn Wing International Premium Tokyo Yotsuya Khách sạn Wing International Premium Tokyo Yotsuya Khách sạn Wing International Premium Tokyo Yotsuya
Giá từ 3.010.000 VND
Nước uống miễn phí + báo + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Hyatt Regency Tokyo

Giảm 18%

Khách sạn Hyatt Regency Tokyo Khách sạn Hyatt Regency Tokyo Khách sạn Hyatt Regency Tokyo Khách sạn Hyatt Regency Tokyo
Giá từ 7.586.000 VND
Nước uống miễn phí + báo + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Tokyu Stay Shinjuku

Giảm 24%

Khách sạn Tokyu Stay Shinjuku Khách sạn Tokyu Stay Shinjuku Khách sạn Tokyu Stay Shinjuku
Giá từ 2.677.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Mitsui Garden Yotsuya

Giảm 15%

Khách sạn Mitsui Garden Yotsuya Khách sạn Mitsui Garden Yotsuya Khách sạn Mitsui Garden Yotsuya
Giá từ 3.418.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Celestine Hotel

Giảm 30%

Khách sạn Celestine Hotel Khách sạn Celestine Hotel Khách sạn Celestine Hotel Khách sạn Celestine Hotel
Giá từ 3.000.000 VND
Nước uống miễn phí + báo + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Dai-Ichi Hotel Seafort

Giảm 30%

Khách sạn Dai-Ichi Hotel Seafort Khách sạn Dai-Ichi Hotel Seafort Khách sạn Dai-Ichi Hotel Seafort Khách sạn Dai-Ichi Hotel Seafort
Giá từ 2.500.000 VND
Nước uống miễn phí + báo + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Hilton Tokyo Hotel

Giảm 30%

Khách sạn Hilton Tokyo Hotel Khách sạn Hilton Tokyo Hotel Khách sạn Hilton Tokyo Hotel Khách sạn Hilton Tokyo Hotel Khách sạn Hilton Tokyo Hotel
Giá từ 8.912.000 VND
Nước uống miễn phí + báo + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Nakano Sunplaza Hotel

Giảm 35%

Khách sạn Nakano Sunplaza Hotel Khách sạn Nakano Sunplaza Hotel Khách sạn Nakano Sunplaza Hotel
Giá từ 3.360.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Kadoya Hotel

Giảm 35%

Khách sạn Kadoya Hotel Khách sạn Kadoya Hotel Khách sạn Kadoya Hotel
Giá từ 2.688.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC