Khách sạn Hotel Banke

Giảm 30%

Khách sạn Hotel Banke Khách sạn Hotel Banke Khách sạn Hotel Banke Khách sạn Hotel Banke Khách sạn Hotel Banke
Giá từ 4.226.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Holiday Inn Paris Gare De l

Giảm 30%

Khách sạn Holiday Inn Paris Gare De l'Est Khách sạn Holiday Inn Paris Gare De l'Est Khách sạn Holiday Inn Paris Gare De l'Est Khách sạn Holiday Inn Paris Gare De l'Est
Giá từ 1.705.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Campanile La Villette

Giảm 35%

Khách sạn Campanile La Villette Khách sạn Campanile La Villette Khách sạn Campanile La Villette
Giá từ 1.428.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Libertel Canal Saint Martin

Giảm 30%

Khách sạn Libertel Canal Saint Martin Khách sạn Libertel Canal Saint Martin Khách sạn Libertel Canal Saint Martin
Giá từ 1.297.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Mercure Paris Terminus Nord

Giảm 35%

Khách sạn Mercure Paris Terminus Nord Khách sạn Mercure Paris Terminus Nord Khách sạn Mercure Paris Terminus Nord Khách sạn Mercure Paris Terminus Nord
Giá từ 1.664.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC