Khách sạn Diamond Hotel Philippines

Giảm 25%

Khách sạn Diamond Hotel Philippines Khách sạn Diamond Hotel Philippines Khách sạn Diamond Hotel Philippines Khách sạn Diamond Hotel Philippines Khách sạn Diamond Hotel Philippines
Giá từ 3.500.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Century Park Hotel Philippines

Giảm 25%

Khách sạn Century Park Hotel Philippines Khách sạn Century Park Hotel Philippines Khách sạn Century Park Hotel Philippines Khách sạn Century Park Hotel Philippines
Giá từ 2.200.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Riviera Mansion Hotel Philipine

Giảm 25%

Khách sạn Riviera Mansion Hotel Philipine Khách sạn Riviera Mansion Hotel Philipine Khách sạn Riviera Mansion Hotel Philipine
Giá từ 1.340.000 VND
nước uống trong phòng miễn phí + dịch vụ phòng 24h + nhiều tiện ích khác
Khách sạn The executive Plaza Hotel Philipine

Giảm 25%

Khách sạn The executive Plaza Hotel Philipine Khách sạn The executive Plaza Hotel Philipine Khách sạn The executive Plaza Hotel Philipine
Giá từ 1.500.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC