Khách sạn City Garden Hotel Makati Philippines

Giảm 20%

Khách sạn City Garden Hotel Makati Philippines Khách sạn City Garden Hotel Makati Philippines Khách sạn City Garden Hotel Makati Philippines
Giá từ 1.400.000 VND
Khách sạn City Garden Hotel Makati 3*+wifi+bãi đổ xe+ăn sáng+nước uống...
Khách sạn Makati Shangri-la Hotel, Manila Philippines

Giảm 11%

Khách sạn Makati Shangri-la Hotel, Manila Philippines Khách sạn Makati Shangri-la Hotel, Manila Philippines Khách sạn Makati Shangri-la Hotel, Manila Philippines Khách sạn Makati Shangri-la Hotel, Manila Philippines Khách sạn Makati Shangri-la Hotel, Manila Philippines
Giá từ 4.000.000 VND
Makati Shangri-la Hotel, Manila 5*+wifi+bãi đổ xe+ăn sáng+nước uống...
Khách sạn Crimson Hotel Filinvest City Manila Philippines

Giảm 26%

Khách sạn Crimson Hotel Filinvest City Manila Philippines Khách sạn Crimson Hotel Filinvest City Manila Philippines Khách sạn Crimson Hotel Filinvest City Manila Philippines Khách sạn Crimson Hotel Filinvest City Manila Philippines Khách sạn Crimson Hotel Filinvest City Manila Philippines
Giá từ 1.300.000 VND
Khách sạn Crimson Hotel Filinvest City Manila 5*+wifi+bãi đổ xe+ăn sáng+nước uống...
Khách sạn H2O

Giảm 26%

Khách sạn H2O Khách sạn H2O Khách sạn H2O Khách sạn H2O
Giá từ 1.300.000 VND
Khách sạn H2O 4*+xe đưa đón+nước+báo+ăn sáng...
Khách sạn Azumi Boutique Phippines

Giảm 33%

Khách sạn Azumi Boutique Phippines Khách sạn Azumi Boutique Phippines Khách sạn Azumi Boutique Phippines Khách sạn Azumi Boutique Phippines
Giá từ 1.000.000 VND
Khách sạn Azumi Boutique Phippines 4*+wifi+bãi đổ xe+ăn sáng+nước uống...
Khách sạn Best Western Hotel La Corona Manila Philippines

Giảm 19%

Khách sạn Best Western Hotel La Corona Manila Philippines Khách sạn Best Western Hotel La Corona Manila Philippines Khách sạn Best Western Hotel La Corona Manila Philippines
Giá từ 800.000 VND
Khách sạn Best Western Hotel La Corona Manila 3*+wifi+bãi đổ xe+ăn sáng+nước uống...
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC