Khách sạn The Exchange Regency Residence Hotel Philippines

Giảm 25%

Khách sạn The Exchange Regency Residence Hotel Philippines Khách sạn The Exchange Regency Residence Hotel Philippines Khách sạn The Exchange Regency Residence Hotel Philippines Khách sạn The Exchange Regency Residence Hotel Philippines
Giá từ 1.961.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn ACL Suites Philippines

Giảm 35%

Khách sạn ACL Suites Philippines Khách sạn ACL Suites Philippines Khách sạn ACL Suites Philippines
Giá từ 813.000 VND
bữa sáng miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Eurotel - Araneta Cubao Philippines

Giảm 30%

Khách sạn Eurotel - Araneta Cubao Philippines Khách sạn Eurotel - Araneta Cubao Philippines Khách sạn Eurotel - Araneta Cubao Philippines
Giá từ 996.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Brentwood Suites Philipine

Giảm 30%

Khách sạn Brentwood Suites Philipine Khách sạn Brentwood Suites Philipine Khách sạn Brentwood Suites Philipine Khách sạn Brentwood Suites Philipine
Giá từ 2.300.000 VND
nước uống trong phòng miễn phí + bữa sáng miễn phí + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC