Khách Sạn Oasia Hotel Singapore

Giảm 30%

Khách Sạn Oasia Hotel Singapore Khách Sạn Oasia Hotel Singapore Khách Sạn Oasia Hotel Singapore Khách Sạn Oasia Hotel Singapore Khách Sạn Oasia Hotel Singapore
Giá từ 4.400.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Bay Hotel Singapore

Giảm 25%

Khách Sạn Bay Hotel Singapore Khách Sạn Bay Hotel Singapore Khách Sạn Bay Hotel Singapore Khách Sạn Bay Hotel Singapore
Giá từ 3.650.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Fragrance Selegie Singapore

Giảm 30%

Khách Sạn Fragrance Selegie Singapore Khách Sạn Fragrance Selegie Singapore Khách Sạn Fragrance Selegie Singapore
Giá từ 2.430.000 VND
Nước uống trong phòng + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Bencoolen Singapore

Giảm 25%

Khách sạn Bencoolen Singapore Khách sạn Bencoolen Singapore Khách sạn Bencoolen Singapore
Giá từ 2.300.000 VND
Nước uống trong phòng + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Studio M Singapore

Giảm 30%

Khách Sạn Studio M Singapore Khách Sạn Studio M Singapore Khách Sạn Studio M Singapore Khách Sạn Studio M Singapore
Giá từ 2.974.000 VND
Nước uống trong phòng + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC