Hotel Diplomat

Giảm 38%

Hotel Diplomat Hotel Diplomat Hotel Diplomat
Giá từ 1.176.867 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
 The Leela Palace New Delhi

Giảm 40%

 The Leela Palace New Delhi  The Leela Palace New Delhi  The Leela Palace New Delhi  The Leela Palace New Delhi  The Leela Palace New Delhi
Giá từ 4.267.770 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
The Capetonian Hotel

Giảm 20%

The Capetonian Hotel The Capetonian Hotel The Capetonian Hotel The Capetonian Hotel
Giá từ 2.156.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Hotel Cosy Grand

Giảm 18%

Hotel Cosy Grand Hotel Cosy Grand Hotel Cosy Grand
Giá từ 1.200.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
ITC Maurya Hotel - New Delhi

Giảm 35%

ITC Maurya Hotel - New Delhi ITC Maurya Hotel - New Delhi ITC Maurya Hotel - New Delhi ITC Maurya Hotel - New Delhi ITC Maurya Hotel - New Delhi
Giá từ 3.725.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC