Khách Sạn Grand Millennium Beijing

Giảm 23%

Khách Sạn Grand Millennium Beijing Khách Sạn Grand Millennium Beijing Khách Sạn Grand Millennium Beijing Khách Sạn Grand Millennium Beijing Khách Sạn Grand Millennium Beijing
Giá từ 3.517.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Hilton Beijing Capital Airport

Giảm 32%

Khách Sạn Hilton Beijing Capital Airport Khách Sạn Hilton Beijing Capital Airport Khách Sạn Hilton Beijing Capital Airport Khách Sạn Hilton Beijing Capital Airport Khách Sạn Hilton Beijing Capital Airport
Giá từ 5.088.000 VND
Nước uống miễn phí + báo hằng ngày + nhiều tiện ích khác
Khách Sạn Sunworld Dynasty Beijing

Giảm 18%

Khách Sạn Sunworld Dynasty Beijing Khách Sạn Sunworld Dynasty Beijing Khách Sạn Sunworld Dynasty Beijing Khách Sạn Sunworld Dynasty Beijing Khách Sạn Sunworld Dynasty Beijing
Giá từ 2.737.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Jianguo Hotel Guangzhou

Giảm 30%

Khách sạn Jianguo Hotel Guangzhou Khách sạn Jianguo Hotel Guangzhou Khách sạn Jianguo Hotel Guangzhou Khách sạn Jianguo Hotel Guangzhou Khách sạn Jianguo Hotel Guangzhou
Giá từ 2.500.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Rosedale Hotel and Suites Guangzhou

Giảm 30%

Khách sạn Rosedale Hotel and Suites Guangzhou Khách sạn Rosedale Hotel and Suites Guangzhou Khách sạn Rosedale Hotel and Suites Guangzhou Khách sạn Rosedale Hotel and Suites Guangzhou
Giá từ 1.650.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Jovenstars Hotel

Giảm 30%

Khách sạn Jovenstars Hotel Khách sạn Jovenstars Hotel Khách sạn Jovenstars Hotel Khách sạn Jovenstars Hotel
Giá từ 1.300.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Baiyun City Hotel

Giảm 35%

Khách sạn Baiyun City Hotel Khách sạn Baiyun City Hotel Khách sạn Baiyun City Hotel
Giá từ 1.050.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Guangzhou Royal Garden

Giảm 30%

Khách sạn Guangzhou Royal Garden Khách sạn Guangzhou Royal Garden Khách sạn Guangzhou Royal Garden
Giá từ 1.050.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Sunrise on the Bund

Giảm 30%

Khách sạn Sunrise on the Bund Khách sạn Sunrise on the Bund Khách sạn Sunrise on the Bund Khách sạn Sunrise on the Bund Khách sạn Sunrise on the Bund
Giá từ 2.500.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Hotel New Otani Chang Fu Gong

Giảm 25%

Khách sạn Hotel New Otani Chang Fu Gong Khách sạn Hotel New Otani Chang Fu Gong Khách sạn Hotel New Otani Chang Fu Gong Khách sạn Hotel New Otani Chang Fu Gong Khách sạn Hotel New Otani Chang Fu Gong
Giá từ 3.000.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn ZTE Hotel Shanghai

Giảm 30%

Khách sạn ZTE Hotel Shanghai Khách sạn ZTE Hotel Shanghai Khách sạn ZTE Hotel Shanghai Khách sạn ZTE Hotel Shanghai
Giá từ 2.000.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Rich & Young Seasons Park Service Apartment

Giảm 30%

Khách sạn Rich & Young Seasons Park Service Apartment Khách sạn Rich & Young Seasons Park Service Apartment Khách sạn Rich & Young Seasons Park Service Apartment Khách sạn Rich & Young Seasons Park Service Apartment
Giá từ 1.500.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven

Giảm 25%

Khách sạn Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven Khách sạn Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven Khách sạn Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven Khách sạn Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven
Giá từ 1.900.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn The Bund Hotel

Giảm 25%

Khách sạn The Bund Hotel Khách sạn The Bund Hotel Khách sạn The Bund Hotel Khách sạn The Bund Hotel
Giá từ 2.000.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + báo + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Sha Tan Hotel

Giảm 30%

Khách sạn Sha Tan Hotel Khách sạn Sha Tan Hotel Khách sạn Sha Tan Hotel
Giá từ 1.200.000 VND
nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn The Seventh Heaven Hotel

Giảm 35%

Khách sạn The Seventh Heaven Hotel Khách sạn The Seventh Heaven Hotel Khách sạn The Seventh Heaven Hotel
Giá từ 1.550 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn TianAn Rega Hotel

Giảm 30%

Khách sạn TianAn Rega Hotel Khách sạn TianAn Rega Hotel Khách sạn TianAn Rega Hotel
Giá từ 1.500.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
Khách sạn Shanghai Charms Hotel

Giảm 30%

Khách sạn Shanghai Charms Hotel Khách sạn Shanghai Charms Hotel Khách sạn Shanghai Charms Hotel
Giá từ 1.860.000 VND
Nước uống miễn phí + wifi + nhiều tiện ích khác
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC