tags - Đồi sứ resort
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn Đồi sứ resort

Khách sạn Đồi sứ resort

Địa chỉ: Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận . Bình Thuận
Tel: (062) 2216513
Fax: (062) 3683015
Web: http://www.doisuresort.com/

Giá từ (VND)

700.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM