tags - an hòa residence vũng tàu
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn An Hòa Residence Vũng Tàu

Khách sạn An Hòa Residence Vũng Tàu

Địa chỉ: Long Hải, Vũng Tàu. Vũng Tàu
Tel: (064) 3663310
Fax: (064) 3663311
Web: http://www.anhoaresidence.com/

Giá từ (VND)

1.575.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM