tags - anoasis beach resort
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn Alma oasis Beach Resort  - Vũng Tàu

Khách sạn Alma oasis Beach Resort - Vũng Tàu

Địa chỉ: số 44 Kỳ Vân, Long Hải. Vũng Tàu
Tel: (84-64) 3868227
Fax: (84-64) 3868229
Web: http://www.anoasisresort.com.vn/

Giá từ (VND)

3.515.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM