tags - khách sạn bằng giang
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách Sạn Bằng Giang Cao Bằng

Khách Sạn Bằng Giang Cao Bằng

Địa chỉ: tại 1 Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thị Xã Cao Bằng , Cao Bằng, Việt Nam.. Cao Bằng
Tel: (026) 3853431
Fax: (026) 3855984
Web: http://khachsanbanggiangcaobang.com

Giá từ (VND)

378.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM