tags - khách sạn hà tĩnh
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn Thái Hà Tĩnh

Khách sạn Thái Hà Tĩnh

Địa chỉ: Khối 10, Bắc Hồng, Hồng Lĩnh. Hà Tĩnh
Tel: (039) 3570789
Fax: (039) 3836716
Web:

Giá từ (VND)

420.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM