tags - khách sạn hàng hải
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách Sạn Nha Trang Hàng Hải

Khách Sạn Nha Trang Hàng Hải

Địa chỉ: Số 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa,Việt Nam.. Khánh Hòa
Tel: (058) 3881135
Fax: (058) 3 881 134
Web: http://maritimehotel.com.vn

Giá từ (VND)

420.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM