tags - khách sạn hùng long harbour
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn Hùng Long Harbour Cát Bà

Khách sạn Hùng Long Harbour Cát Bà

Địa chỉ: Số 286 Đường 1-4, Cát Bà. Hải Phòng
Tel: (031) 6269269
Fax: (031) 6269086
Web: http://www.hunglonghotel.vn

Giá từ (VND)

839.000
Khách Sạn Hùng Long Harbour

Khách Sạn Hùng Long Harbour

Địa chỉ: 268, Đường 1 tháng 4, Thị Trấn Cát Bà, Hải Phòng. Hải Phòng
Tel: 0316.269.269
Fax: 0316.269.086
Web: http://www.hunglonghotel.vn/

Giá từ (VND)

950.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM