tags - khách sạn khánh trang
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách Sạn Khánh Trang Huế

Khách Sạn Khánh Trang Huế

Địa chỉ: 32 Nguyễn Lương Bằng - Phường Phú Hội, Huế. Huế
Tel: 02343817666 - 0935152626
Fax: 02343.817.668.
Web: https://sites.google.com/site/khanhtranghoteltaihue/

Giá từ (VND)

315.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM