tags - khách sạn michelia
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách Sạn Nha Trang Michelia

Khách Sạn Nha Trang Michelia

Địa chỉ: Số 4 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa,Việt Nam. Khánh Hòa
Tel: (+84) 258 3 820 820
Fax: (+84) 258 3 813 303
Web: http://michelia.ttchotels.com

Giá từ (VND)

420.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM