tags - khách sạn minh hiếu
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn Minh Hiếu Huế

Khách sạn Minh Hiếu Huế

Địa chỉ: 3 Chu Văn An, Phú Hội, Tp. Huế, Huế. Huế
Tel: 054 3828 725
Fax:
Web: https://www.facebook.com/minhhieuhotel/

Giá từ (VND)

315.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM