tags - khách sạn nam Định 3 sao
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn Sơn Nam Nam Định

Khách sạn Sơn Nam Nam Định

Địa chỉ: 126 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, Việt Nam.. Nam Định
Tel: (0350) 3645617
Fax: (0350) 3848915
Web:

Giá từ (VND)

1.260.000
Khách sạn Vị Hoàng Nam Định

Khách sạn Vị Hoàng Nam Định

Địa chỉ: 153 Nguyễn Du, Vị Hoàng, Tp. Nam Định, Việt Nam.. Nam Định
Tel: (0350) 3849290
Fax: (0350) 3646704
Web:

Giá từ (VND)

1.260.000
Khách sạn Huy Anh Resort Hải Thịnh

Khách sạn Huy Anh Resort Hải Thịnh

Địa chỉ: Bãi biển Thịnh Long, Quận Hải Hậu, Năng Tĩnh, Tp. Nam Định,Việt Nam.. Nam Định
Tel: (0350) 3797629 - 0983411345
Fax:
Web:

Giá từ (VND)

315.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM