tags - khách sạn novotel
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách Sạn Novotel Nha Trang

Khách Sạn Novotel Nha Trang

Địa chỉ: Số 50 Trần Phú, Nha Trang. Khánh Hòa
Tel: (058) 6256900
Fax: (058) 6256901
Web: http://www.novotel-nhatrang.com/

Giá từ (VND)

2.400.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM