tags - khách sạn vishnu
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách Sạn Vishnu Huế

Khách Sạn Vishnu Huế

Địa chỉ: 108 Phan Văn Trường, Thành phố Huế, Việt Nam . Huế
Tel: (++84.54) 3897 995 ; 3897 929
Fax: (++84.54) 3897 995
Web: http://www.vishnuhotelhue.com/index-v.html

Giá từ (VND)

315.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM