tags - sophia hotel
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn Quận 1 Sophia Hotel

Khách sạn Quận 1 Sophia Hotel

Địa chỉ: Số 36 Thái Văn Lung, Quận 1. Sài Gòn
Tel: (08) 38256972
Fax: (08) 38256971
Web: http://www.sophiahotelvietnam.com/

Giá từ (VND)

1.050.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM