Khách Sạn Cao Bằng | Khách Sạn Ở Cao Bằng

Danh bạ khách sạn Cao Bằng miễn phí. Chúng tôi liệt kê tên khách sạn, số điện thoại, trang web và địa chỉ khách sạn ở Cao Bằng. Thông tin đặt phòng khách sạn Cao Bằng là do chính các khách sạn cung cấp và được chúng tôi biên tập lại. Vui lòng sử dụng công cụ lọc để xem danh bạ khách sạn tại Cao Bằng dưới đây
Tìm kiếm khách sạn Cao Bằng theo bản đồ tại đây
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách Sạn Bằng Giang Cao Bằng

Khách Sạn Bằng Giang Cao Bằng

Địa chỉ: tại 1 Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thị Xã Cao Bằng , Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: (026) 3853431
Fax: (026) 3855984
Giá từ (VND)
liên hệ
Khách Sạn Thành Loan Cao Bằng

Khách Sạn Thành Loan Cao Bằng

Địa chỉ: V131 Vườn Cam, P. Hợp Giang, Cao Bằng
Tel: (026) 3857026
Fax: (026) 3857028
Giá từ (VND)
liên hệ
Khách Sạn Đức Trung Cao Bằng

Khách Sạn Đức Trung Cao Bằng

Địa chỉ: 85 phố Bế Văn Đàn, Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: (026) 3853424
Fax:
Giá từ (VND)
liên hệ
Khách Sạn Hoàng Anh Cao Bằng

Khách Sạn Hoàng Anh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 131 Kim Đồng, P. Hợp Giang, Cao Bằng
Tel: (026) 3858969
Fax:
Web:
Giá từ (VND)
liên hệ
Khách Sạn Minh Hoàng Cao Bằng

Khách Sạn Minh Hoàng Cao Bằng

Địa chỉ: Số 98 Kim Đồng, Hợp Giang, Cao Bằng
Tel: (026) 3852215
Fax: (026) 3850216
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Á Đông

Khách sạn Á Đông

Địa chỉ: Tổ 6 Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 3888889
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Nhà khách Giao Tế

Nhà khách Giao Tế

Địa chỉ: Phường Hợp Giang, Thị Xã Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: (026)3851.023
Fax: (026) 857.880
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Sơn Tùng

Khách sạn Sơn Tùng

Địa chỉ: Số 01 Phố Hồng Việt, Tổ 31, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 3882898 – 0915665298
Fax:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Hoa Việt

Khách sạn Hoa Việt

Địa chỉ: Số 14 Kim Đồng, Hợp Giang, TX Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 3828688
Fax:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Hương Sen

Khách sạn Hương Sen

Địa chỉ: Số 100n Kim Đồng, Hợp Giang, TX Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 3854654
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Duy Hương

Khách sạn Duy Hương

Địa chỉ: Phố Hòa Trung, Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng, Cao Bằng
Tel: 026 6266888
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Ngọc Sơn

Khách sạn Ngọc Sơn

Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 3852658
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Hà Châu

Khách sạn Hà Châu

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Hợp Giang, Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 33856059
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Thành Đạt Cao Bằng

Khách sạn Thành Đạt Cao Bằng

Địa chỉ: Đường 3 tháng 10, Phường Hợp Giang, Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 3854123
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Hoàng Trang

Khách sạn Hoàng Trang

Địa chỉ: 57 Lý Tự Trọng, Phường Hợp Giang, Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 936386331
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Hải Âu

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: 149 Kim Đồng, Hợp Giang, Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 3858467 - 6550590
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Đình Văn

Khách sạn Đình Văn

Địa chỉ: Tổ 4 huyện Trùng Khánh, Tỉnh Trùng Khánh, Cao Bằng, Việt Nam., Cao Bằng
Tel: 026 3602789 - 3828082
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn theo khu vực Cao Bằng
DANH BẠ KHÁCH SẠN VIỆT NAM