Khách Sạn Quảng Bình | Khách Sạn Ở Quảng Bình

Danh bạ khách sạn Quảng Bình miễn phí. Chúng tôi liệt kê tên khách sạn, số điện thoại, trang web và địa chỉ khách sạn ở Quảng Bình. Thông tin đặt phòng khách sạn Quảng Bình là do chính các khách sạn cung cấp và được chúng tôi biên tập lại. Vui lòng sử dụng công cụ lọc để xem danh bạ khách sạn tại Quảng Bình dưới đây

Tour du lịch Quảng Bình | Kinh nghiệm du lịch Quảng Bình | Thuê xe đi Quảng Bình | Vé tàu đi Quảng Bình

Tìm kiếm khách sạn Quảng Bình theo bản đồ tại đây
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Sunspa Resort Quảng Bình

Sunspa Resort Quảng Bình

Địa chỉ: Khu Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3842999 - 3842842
Fax: (052) 3842555
Giá từ (VND)
1.750.000
Khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ

Khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ

Địa chỉ: 121 Trương Pháp, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (0523) 779888
Fax: (0523) 779887
Giá từ (VND)
1.150.000
Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình

Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình

Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3822276
Fax: (052) 3822404
Giá từ (VND)
1.050.000
Bảo Ninh Beach Resort Quảng Bình

Bảo Ninh Beach Resort Quảng Bình

Địa chỉ: Hà Dương, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3854688/3854866
Fax: (052) 3854689
Giá từ (VND)
890.000
Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình

Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình

Địa chỉ: Trường Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (04) 35401186
Fax: (04) 35401186
Giá từ (VND)
790.000
Cosevco Nhat Le Hotel Quảng Bình

Cosevco Nhat Le Hotel Quảng Bình

Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 840088
Fax: (052) 822180
Web:
Giá từ (VND)
liên hệ
Khách Sạn Sài Gòn Phong Nha Quảng Bình

Khách Sạn Sài Gòn Phong Nha Quảng Bình

Địa chỉ: Phong Nha, Kẽ Bàng, Quảng Bình
Tel: (052) 3822276
Fax: (052) 3822404
Giá từ (VND)
liên hệ
Khách Sạn Tân Bình Quảng Bình

Khách Sạn Tân Bình Quảng Bình

Địa chỉ: Số 4-5 Lê Văn Hưu, Hải Định, Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3812888
Fax:
Giá từ (VND)
550.000
Khách sạn Ban Mai Quảng Bình

Khách sạn Ban Mai Quảng Bình

Địa chỉ: Trường Pháp, Hải Thành, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3810755
Fax: (052) 3810756 - 3810757
Web:
Giá từ (VND)
550.000
Khách Sạn Luxe

Khách Sạn Luxe

Địa chỉ: 55 Đường Trương Pháp - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình
Tel: (052) 3 845959
Fax: (052) 3 846363
Giá từ (VND)
550.000
Khách sạn Luxe Quảng Bình

Khách sạn Luxe Quảng Bình

Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3845959
Fax: (052) 3 846363
Giá từ (VND)
450.000
Khách Sạn Sunrise Quảng Bình

Khách Sạn Sunrise Quảng Bình

Địa chỉ: Trương Pháp, Quang Phú, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3813 999
Fax:
Giá từ (VND)
350.000
Khách Sạn Cosevco Nhật Lệ Quảng Bình

Khách Sạn Cosevco Nhật Lệ Quảng Bình

Địa chỉ: Số 16 Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3829835
Fax: (052) 3827684
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách Sạn Hoà Bình Quảng Bình

Khách Sạn Hoà Bình Quảng Bình

Địa chỉ: Số 52 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3822347
Fax: (052) 3822543
Giá phòng
liên hệ
Khách Sạn Hoàng Anh Quảng Bình

Khách Sạn Hoàng Anh Quảng Bình

Địa chỉ: Tiểu khu 10, Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3821517
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách Sạn Hương Xuân Quảng Bình

Khách Sạn Hương Xuân Quảng Bình

Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3829703
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách Sạn Kiều Giang Quảng Bình

Khách Sạn Kiều Giang Quảng Bình

Địa chỉ: Tiểu Khu 4, Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3820108
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Kim Liên Quảng Bình

Khách sạn Kim Liên Quảng Bình

Địa chỉ: Số 02 Lê Văn Hưu, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3822154
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách Sạn Mỹ Hưng Quảng Bình

Khách Sạn Mỹ Hưng Quảng Bình

Địa chỉ: Trương Pháp, Hải Thành, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (052) 3829907
Fax:
Web:
Giá phòng
liên hệ
Khách sạn Phong Nha Lake House Resort

Khách sạn Phong Nha Lake House Resort

Địa chỉ: Khương Hạ, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Tel: 052.367.5999
Fax:
Giá từ (VND)
880.000
Tìm kiếm trong tỉnh, thành phố
Theo địa danh, quận, huyện:
Theo xếp hạng:
Sắp xếp:
Số kết quả/trang:
Khách sạn theo khu vực Quảng Bình
KHÁCH SẠN THEO KHU VỰC